Čistilne naprave in obdelava blata

Čistilne naprave

Projektiramo, avtomatiziramo, izdelujemo in servisiramo:

 

Čistilne naprave od 5 PE do 150.000 PE enot v izvedbi:

 • klasična čistilna naprava,
 • sekvenčni šaržni reaktor SBR,
 • membranski bioreaktorji MBR,
 • pritrjena biomasa na nosilcih MBBR,
 • sistem z aktivnim blatom AS;

Naprave za obdelavo blata:

 • stabilizacija,
 • dehidracija,
 • sušenje,
 • odstranjevanje.

  

Naše prednosti:

 • zmanjšanje stroškov izvedbe, uporabe in vzdrževanja,
 • združena lokalna avtomatika in telemetrija,
 • doseganje večje energetske učinkovitosti,
 • popoln oddaljen nadzor nad delovanjem objekta,
 • varnostni »safe« režim delovanja,
 • alarmiranje napak z SMS in e-mail sporočili,
 • kontrola nad obrabo opreme,
 • dokumentiran nadzor nad dotokom in iztokom vode,
 • izdelava poročil o obremenjevanju voda.