Elektro meritve

Izvajamo meritve:

 • zaščite pred električnim udarom
 • strelovodnih naprav
 • osvetljenosti
 • prezračevanja
 • preizkusa tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme
 • preizkusa izolacijske upornosti
 • preizkusa delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito
 • funkcionalnega preizkusa
 • preizkus upornosti tal in sten
 • merjenje upornosti ozemljil
 • merjenje upornosti okvarne zanke
 • meritev tokov električnih motorjev...