Geotehnične meritve in monitoring

V geotehniki v skladu z zakonodajo RS in zahtevami projektov dobavljamo, montiramo in servisiramo opremo za geotehnični nadzor. Izvajamo ročne in avtomatske meritve premikov, nagibov, zdrsov, uklonov …Klik za predstavitveni video.

 

Meritve opravljamo na:

 • cestah,
 • mostovih,
 • razpokah (zgradbe, v naravi …),
 • vrtinah,
 • plazovih,
 • piezometrih …

Meritve opravimo z avtomatskimi ali ročnimi:

 • inklinometri,
 • klinometri,
 • »wire crack« metri,
 • akcelometri,
 • merilniki sile v sidrih …