SCADA sistemi

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

SCADA je skupno ime za sisteme, ki so namenjeni nadzoru, kontroli, alarmiranju in zbiranju podatkov različnih tehnoloških procesov.
Omogočajo odkrivanje in lociranje morebitnih napak, pregled trendov in arhiviranje podatkov.

Kaj vam zagotavljamo v podjetju Mikro Medica?

  •     Inženiring – svetovanje, vodenje in izvedbo projektov.
  •     Izdelavo telemetričnih in tehnološko-procesnih rešitev.
  •     Dobavo krmilno-regulacijske in merilne opreme.
  •     Izdelavo aplikativne programske opreme.
  •     Izgradnjo nadzornih sistemov – SCADA.

Avtomatizacija

Na osnovi tehnoloških shem pripravimo krmilne omare, katere vam omogočajo ročno ali avtomatsko krmiljenje posameznih operacij.

 

Z vzpostavitvijo telemetričnega sistema lahko vse procese spremljate in upravljate na daljavo.
Nadzor je zagotovljen 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Ob pojavu izrednih dogodkih ste o le-teh obveščeni preko SMS ali elektronskih sporočil.

 


Daniel Kalamar, direktor, Vodovod sistema B
Strokovnjaki podjetja Mikro Medica so za nas izvedli celotni projekt daljinskega nadzorovanja in krmiljenja Vodovodnega sistema B, ki združuje vodovodne sisteme 12 prekmurskih občin oziroma preko 16.650 odjemnih mest. S pomočjo SCADA nadzornega centra in telemetrije nadzorujemo več kot 40 črpališč in prečrpališč, v prihodnjih dveh letih pa bo skladno z nadgradnjo sistem upravljal s preko 80 objekti. Pred vzpostavitvijo sistema je vzdrževanje predstavljalo precejšen izziv, saj so sodelavci na terenu letno prevozilo več kot 100.000 km. Z vzpostavitvijo SCADA nadzornega sistema fizično pregledovanje vsakega objekta posebej ni več potrebno, kar predstavlja velik časovni in finančni prihranek. Nadzor in upravljanje  objektov se izvaja centralno, z udobja pisarne, na voljo pa je tudi velika količina podatkov za pripravo analiz, kar vpliva na lažje vzdrževanje ter posledično večjo kakovost pitne vode za več kot 48.000 priključenih prebivalcev.