Seizmologija

Na področju seizmologije v skladu z zakonodajo RS dobavljamo, montiramo in servisiramo opremo za seizmološka opazovanja.

 

Izvajamo monitoringe na:

  • elektrarnah,
  • velikih pregradah,
  • viaduktih,
  • visokih dimnikih,
  • zemeljskih zadrževalnikih,
  • in drugih objektih posebnega pomena.

Izvajamo:

  • monitoring inducirane in zemeljske seizmičnosti,
  • monitoring reagiranja objekta glede na delovanje seizmičnosti,
  • pridobivanje geomehanskih informacij.

 

Predstavitev na konferenci Moving Beyond Risk.