Varnost pri delu

Izvajamo:

 • periodične preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju
 • periodične preglede in preizkuse delovne opreme
 • izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo

Za izvajanje varnosti pri delu smo pooblaščenci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS.

Usposabljanje za varno in zdravo delo, organiziramo na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD- Uradni list RS, št. 56/99 in 64/2001).

Okvirna vsebina tečaja

Teoretično usposabljanje:

 • pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu (obveznosti delodajalca, pravice in dolžnosti delavcev)
 • delavnopravna zakonodaja in inšpekcijski nadzor
 • zdravstveno varstvo delavcev (obremenitve in škodljivosti poklicne bolezni, preventiva in prva pomoč,…)
 • tehnično varstvo (ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela, ureditev in oprema delovnega mesta, poškodbe pri delu, transport, skladiščenje,…)
 • preizkus znanja

Praktično usposabljanje:

 • seznanitev z varnostnimi ukrepi in obvezno varovalno opremo na delovnem mestu
 • uporaba delovne opreme
 • preizkus znanja