Vodovodni in Kanalizacijski sistemi

Projektiramo, avtomatiziramo, izdelujemo in servisiramo opremo za:


Vodovodne objekte:

 • črpališča,
 • vodohrane,
 • hidroforske postaje,
 • namakalne sisteme in drugo;

 Kanalizacijske objekte v:

 • tlačni izvedbi,
 • suhi izvedbi,
 • vakuumski izvedbi.

 

Naše prednosti:

 • zmanjšanje stroškov izvedbe in vzdrževanja,
 • združena lokalna avtomatika in telemetrija,
 • možnost ročnega upravljanja,
 • zvezna meritev nivoja in dodatni varnostni »safe« način delovanja,
 • alarmiranje napak iz objekta s SMS in e-mail sporočili,
 • doseganje večje energetske učinkovitosti