Naše storitve

Vodovodni in kanalizacijski sistemi

Projektiramo, avtomatiziramo, izdelujemo in servisiramo opremo za vodovodne in kanalizacijske objekte. Več o tem

Čistilne naprave in obdelava blata

Projektiramo, avtomatiziramo ,izdelujemo in servisiramo čistilne naprave od 5 PE

do 150.000 PE enot ter  naprave za obdelavo blata. Več o tem

Vodovodni sistemi, čistilne naprave, kanalizacijski objekti, toplotne podpostaje, hidrocentrale, seizmika, industrija, ipd. Možnost najema in lizinga opreme. Več o tem

Izdelava IP-PZI-PID za vodovodne in kanalizacijske sisteme, industrijo, avtomatizacija stavb ipd. Več o tem

Periodični pregledi strojev, izobraževanje iz VD, meritve hrupa, osvetljenosti, mikroklime, ipd. Več o tem

Izvajanje meritev na delovnih strojih, instalacijah, potencialnih izenačitvah, stikalnih blokih ipd. Več o tem

Proizvodnja, servis, prodaja, posredovanje in šolanje. Več o tem

Dobava, montaža, vzdrževanje opreme za seizmiko in seizmična opazovanja. Več o tem

Izvajane  geotehičnih opazovanj , dobava, montaža in vzdrževanje opreme ter izvedba avtomatskega monitoringa. Več o tem

Opravljamo meritve nivoja podtalnice in meritve nivoja rek ročno ali z možnostjo prenosa podatkov preko GSM omrežja. Več o tem